Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2014 -2015

Administrator
Được sự nhất trí của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, sáng chủ nhật ngày 05 tháng 10 năm 2014 trường THPT Thạnh Lộc đã tổ chức Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2014 -2015. Đến dự với Đại hội có Ban giám hiệu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường năm học 2013-2014, đại diện cha mẹ học sinh của 36 lớp trong toàn trường năm học 2014 - 2015.

    Tại Đại hội đã được nghe báo cáo hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2013 - 2014 và phương hướng hoạt động năm học 2014 - 2015, báo cáo thu - chi quỹ hội do Ban  đại diện cha mẹ học sinh trình bày.

     Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Thạnh Lộc đã có sự quan tâm sâu sắc và những đóng góp tích cực; làm tốt công tác phối, kết hợp với nhà trường. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đóng góp quỹ Hội, huy động nguồn xã hội hóa giáo dục. Nhờ vậy, không những chất lượng dạy và học của trường được nâng cao, tạo điều kiện tốt cho việc học tập của học sinh.

     Đại hội được nghe báo cáo tổng kết năm học 2013 -2014, phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 -2015 do Hiệu trưởng nhà trường thông qua. Sau khi nghe các báo cáo, đại biểu dự đại hội đã sôi nổi thảo luận và đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung các hoạt động của cha mẹ học sinh kết hợp cùng nhà trường giáo dục toàn diện học sinh. Đại hội đã nhất trí cao các khoản chi hỗ trợ được trích từ quỹ cha mẹ học sinh để bồi dưỡng học sinh dự thi các cấp và thưởng học sinh đạt giải trong các kỳ thi.

     Đại hội đã bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Thạnh Lộc năm học 2014 – 2015, có 9 ông, bà.

Một số hình ảnh của Đại hội