Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

ĐẠI HỘI  CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐẠI HỘI CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC NĂM HỌC 2019 - 2020

Nguyễn Thị Mai Hiên
Sáng ngày 6 tháng 10 năm 2019, tại hội trường Trường THPT Thạnh Lộc, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường THPT Thạnh Lộc tổ chức đại hội cha mẹ học sinh năm học 2019 - 2019. Tham dự đại hội có 40 vị phụ huynh thay mặt cho phụ huynh học sinh của 40 lớp. Cùng dự còn có các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên.

 

Để giúp cho mối quan hệ giữa nhà trường – phụ huynh ngày càng gắn bó hơn và các hoạt động phối hợp giữa gia đình và nhà trường  có kết quả. Ban Giám hiệu trường THPT Thạnh Lộc  đã phối hợp với Ban đai diện cha mẹ học sinh tổ chức Đại hội Cha Mẹ Học Sinh năm học 2019 - 2020.

                                   Cô Phạm Thị Bình - Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố lý do

Chi hội trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018 -2019 thông qua báo cáo kết quả hoạt động.

                                           Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp tham dự

                                                    Chi hội trưởng các lớp phát biểu ý kiến

Các thành viên trong thường trực và Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh đã phát huy được vai trò, tinh thần trách nhiệm của mình trong từng mặt công tác được phân công, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thầy cô giáo chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời là đầu mối cho việc phối kết hợp công tác giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Hoạt động thu chi của các nguồn quỹ rõ ràng, đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ đã được quy định.Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội cha mẹ học sinh trong năm học 2018 - 2019, thể hiện trên các nội dung: Hội cha mẹ học sinh đã bám sát nghị quyết Đại hội đề ra đầu năm, đã tích cực hỗ trợ phong trào dạy tốt học tốt, phong trào khuyến học, hoạt động của các đoàn thể, động viên thi đua khen thưởng, hỗ trợ về cơ sở vật chất cho nhà trường, tham gia tốt các hoạt động xã hội hoá giáo dục.

              Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018 - 2019 phát biểu hết nhiệm kỳ.

        Đại hội nhất trí bầu ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019 - 2020.

Trên cơ sở kết quả hoạt động trong năm học qua, đại hội cha mẹ học sinh Trường THPT Thạnh Lộc đã nhất trí 100% với các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của nhà trường trong năm hoc 2019 - 2020. Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh sẽ tăng cường các biện pháp nhằm phối hợp tốt với nhà trường để hoàn thành các chỉ tiêu mà nhà trường đã đề ra.