Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

ĐẠI HỘI CHA MẸ HỌC SINH NHIỆM KỲ 2023 - 2024

ĐẠI HỘI CHA MẸ HỌC SINH NHIỆM KỲ 2023 - 2024

Nguyễn Thị Mai Hiên
Để việc giáo dục học sinh đạt được hiệu quả tốt đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, cần sự nhất trí giữa nhà trường và các bậc phụ huynh về tất cả các mặt, các hoạt động trong việc giáo dục học sinh.

Trong tình hình mới với những khó khăn,thử thách và những thay đổi của chương trình giáo dục 2018, mối liên kết giữa nhà trường và PHHS lại càng được quan tâm, và trở nên cấp thiết hơn nữa. Với mong muốn để quý phụ huynh có được cái nhìn chi tiết, sát sao về những hoạt động của nhà trường, từ đó phối hợp và tạo điều kiện cho nhà trường xây dựng một môi trường học tập tốt cho con em, ngày 16/9/2023 trường THPT Thạnh Lộc tổ chức Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2023-2024.

Nghi thức chào cờ

Tuyên bố lý do

Giới thiệu đại biểu

Thầy Lương Văn Định – Hiệu trưởng nhà trường.

Thầy Nguyễn Văn Khanh – Phó BíThư chi Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Cùng quý phụ huynh là trưởng ban đại diện phụ huynh của 41 tập thể  lớp trong nhà trường cũng có mặt tham dự đầy đủ

Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội

Thầy Lương Văn Định – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả tổng kết năm học 2022 - 2023 và trọng tâm nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của nhà trường.

Ông Nguyễn Văn Điều  - Trưởng ban Đại diện CMHS năm học 2022-2023 báo cáo tổng kết công tác của Ban Đại diện CMHS năm học 2022 - 2023 và phương hướng hoạt động của Ban Đại diện CMHS năm học 2023 - 2024.

Thầy Lương Văn Định – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo công khai tài chính quỹ tài trợ giáo dục do CMHS đóng góp trong năm 2022 – 2023 và thông qua các khoản thu thỏa thuận và quỹ tài trợ GD trong năm 2023 – 2024.

Hiệu trưởng nhà trường trả lời ý kiến của phụ huynh qua hội nghị CMHS cấp lớp ngày 10/9/2023.

Ban Đại diện CMHS nhiệm kỳ 2022 - 2023 tuyên bố mãn nhiệm kỳ

.

BGH nhà trường tặng quà tri ân cho ban đại diện CMHS năm học 2022-2023

Ban đại diện CMHS năm học 2023-2024 ra mắt nhận nhiệm vụ 

Ông Đỗ Văn Quyết – UV ban Đại diện CMHS năm học 2022-2023 thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu CMHS năm học 2023-2024

BĐD cha mẹ học sinh năm học 2023 – 2024 cùng trưởng ban đại diện phụ huynh của 41 tập thể  lớp trong nhà trường chụp hình lưu niệm 

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao trong công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của nhà trường trong năm học 2023 – 2024.

Ảnh: Đoàn trường

Đăng tin: Cô Mai Hiên