Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đã có kết quả vòng chung kết hội thi tiếng Anh TOEFL Primary Challenge, TOEFL Junior Challenge và Tin học IC3, IC3 SPARK Challenge năm học 2020-2021 - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

Administrator

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM xin thông báo đã có kết quả hội thi tiếng Anh TOEFL Primary Challenge, TOEFL Junior Challenge và Tin học IC3, IC3 SPARK Challenge năm học 2020 - 2021 vào ngày 21/03/2021

Phụ huynh/thí sinh vui lòng xem kết quả tại địa chỉ này: http://dangkythi.ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn/tra-cuu-diem

Lưu ý:
Để xem được kết quả, phụ huynh/thí sinh cần có các thông tin sau:
1. Họ và tên của thí sinh
2. Ngày sinh
3. Số báo danh
4. Ngày thi: 21/03/2021
5. Cấp độ thi: vui lòng chọn 1 trong các cấp độ sau

TOEFL ITP - TOEFL ITP
TOEFL JUNIOR - JUNIOR CHALLENGE (C)
TOEFL PRIMARY - PRIMARY STEP 2 CHALLENGE (C)

IC3
Tin học CERTIPORT (IC3) - COMPUTING FUNDAMENTALS CHALLENGE (C) VCK
Tin học CERTIPORT (IC3) - KEY APPLICATIONS CHALLENGE (C) VCK
Tin học CERTIPORT (IC3) - LIVING ONLINE CHALLENGE (C) VCK

IC3 SPARK
Tin học CERTIPORT SPARK (IC3S) - COMPUTING FUNDAMENTALS CHALLENGE (SC) VCK
Tin học CERTIPORT SPARK (IC3S) - KEY APPLICATIONS CHALLENGE (SC) VCK
Tin học CERTIPORT SPARK (IC3S) - LIVING ONLINE CHALLENGE (SC) VCK

Tác giả: admin; Nguồn tin: Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học