Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đã có kết quả thi tiếng Anh Đại học Cambridge TKT kỳ thi ngày 25/10/2020 - TTNN&TH

Administrator

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM xin thông báo đã có kết quả (chưa có Chứng chỉ) thi Tiếng Anh TKT kỳ thi ngày 25/10/2020.

Phụ huynh/thí sinh vui lòng xem kết quả tại địa chỉ này: http://dangkythi.ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn/tra-cuu-diem

Lưu ý:
Để xem được kết quả, phụ huynh/thí sinh cần có các thông tin sau:
1. Họ và tên của thí sinh
2. Ngày sinh
3. Số báo danh
4. Ngày thi
5. Cấp độ thi