Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đã có kết quả (chưa có Chứng chỉ) thi tiếng Anh Đại học Cambridge YLE kỳ thi ngày 19 và 20/09/2020 - TTNN&TH

Administrator

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM xin thông báo đã có kết quả (chưa có Chứng chỉ) thi Tiếng Anh Thiếu Nhi YLE (cấp độ Starters, Movers, Flyers) kỳ thi ngày 19 và 20/09/2020.

Phụ huynh/thí sinh vui lòng xem kết quả tại địa chỉ: http://dangkythi.ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn/tra-cuu-diem

Lưu ý:
Để xem được kết quả, phụ huynh/thí sinh cần có các thông tin sau:
1. Họ và tên của thí sinh
2. Ngày sinh
3. Số báo danh
4. Ngày thi
5. Cấp độ thi

Nếu tất cả điểm thi đều là số "0" thì có nghĩa là thí sinh chưa có điểm.

Đơn vị, phụ huynh/thí sinh cần phiếu điểm để bổ sung hồ sơ cho thí sinh vào năm học mới, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.