Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Công văn V/v tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ đoàn viên, nhà giáo, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 qua Tổng đài 1022 - VP Công Đoàn

Administrator
  • File name: 0-cong-van-vv-tiep-nhan-va-xu-ly-thong-tin-ho-tro-do.pdf (343.7 Kb)
    Download
  • File name: 1-cong-van-vv-tiep-nhan-va-xu-ly-thong-tin-ho-tro-do.doc (9 Kb)
    Download