Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Công văn về việc tạm dừng tổ chức thi các chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế kể từ ngày 31/05/2021 đến khi có thông báo mới - Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

Administrator
  • File name: 0-cong-van-ve-viec-tam-dung-to-chuc-thi-cac-chung-ch.pdf (847.5 Kb)
    Download