Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Văn

CHUYÊN ĐỀ VĂN: VẼ TRANH VĂN HỌC

CHUYÊN ĐỀ VĂN: VẼ TRANH VĂN HỌC

Võ Thị Xuân Thắm
Với mục đích hình tượng hóa văn học qua trí tưởng tượng của học sinh đồng thời tạo điều kiện cho các em học sinh phát triển năng lực tư duy sáng tạo trong học tập, biến câu chữ trong tác phẩm văn học thành hình ảnh trực quan; giúp rèn kỹ năng hội họa, kỹ năng tư duy sáng tạo cho học sinh, sáng ngày 30/3/2024, Tổ Ngữ Văn đã tổ chức chuyên đề: Vẽ tranh Văn học dành cho học sinh khối 11.

Với mục đích hình tượng hóa văn học qua trí tưởng tượng của học sinh đồng thời tạo điều kiện cho các em học sinh phát triển năng lực tư duy sáng tạo trong học tập, biến câu chữ trong  tác phẩm văn học thành hình ảnh trực quan; giúp rèn kỹ năng hội họa, kỹ năng tư duy sáng tạo cho học sinh, sáng ngày 30/3/2024, Tổ Ngữ Văn đã tổ chức chuyên đề: Vẽ tranh Văn học dành cho học sinh.

Tham dự chuyên đề có Quý Thầy Cô tổ Ngữ Văn và học sinh khối 11.

Mỗi lớp tham gia chuyên đề được vẽ một bức tranh về một tác phẩm được học trong lớp 11.

Một số hình ảnh trong chuyên đề: