Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Toán

CHUYÊN ĐỀ TỔ TOÁN - TIN

CHUYÊN ĐỀ TỔ TOÁN - TIN

Nguyễn Thị Mai Hiên
Toán học có liên hệ mật thiết với thực tiễn và có ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học, công nghệ cũng như trong sản xuất và đời sống. Với vai trò đặc biệt, Toán học trở nên thiết yếu đối với mọi ngành khoa học, góp phần làm cho đời sống xã hội ngày càng hiện đại và văn minh hơn.

Việc rèn luyện cho học sinh năng lực vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn là điều cần thiết đối với sự phát triển của xã hội và phù hợp với mục tiêu của giáo dục Toán học. Thực hiện chuyên đề theo kế hoạch của tổ chuyên môn

Tổ toán - tin tổ chức chuyên đề: " Khối đa diện"

Một số hình ảnh của thầy và trò trong chuyên đề

Ảnh: Thầy Nhật

Bài viết: Cô Mai Hiên