Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

CHUYÊN ĐỀ TỔ TOÁN- TIN: " LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH"

Nguyễn Thị Mai Hiên
Nhằm thực hiện chuyên đề theo kế hoạch của tổ chuyên môn, thực hiện yêu cầu giáo dục: tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm và làm quen với việc ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế, từ đó học sinh hứng thú, yêu thích bộ môn tin học hơn.

 Chuyên đề giúp các em tìm hiểu sâu hơn cách thức hoạt động. hocj sinh tự ráp các thành phần chi tiết thành 1 bộ máy hoàn chỉnh. Giúp các em có kiến thức cơ bản để phục vụ cho cá nhân khi có sự cố phần cứng hoặc cần thay linh kiện.

Một số hình ảnh trong chuyên đề

Hình ảnh: Tổ Tin

Bài viết: cô Mai Hiên