Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Sử - GDCD

CHUYÊN ĐỀ TỔ SỬ - GDCD:

CHUYÊN ĐỀ TỔ SỬ - GDCD: " KỂ CHUYỆN BÁC HỒ"

Nguyễn Thị Mai Hiên
Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất Thiếu một đức, thì không thành người. Cuộc thi “Kể chuyện Bác Hồ” kể về tấm gương đạo đức của Bác Hồ là một trong những hình thức tuyên truyền bổ ích, thiết thực góp phần giúp học sinh tiếp cận với cuộc vận động có ý nghĩa đặc biệt này.

Thực hiện kế hoạch tổ chuyên môn chiều ngày thứ 5 ngày 18/3/2021 tổ Sử - GDCD tổ chức chuyên đề kể chuyện Bác Hồ cho 5 lớp 12 ban KHXH tại Hội trường

Một số hình ảnh trong chuyên đề

 

Ảnh: Thầy Tâm

Bài viết: Cô Mai Hiên