Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

CHUYÊN ĐỀ TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD: "Tham quan học tập tại di tích lịch sử chiến khu An Phú Đông" NĂM HỌC 2019 - 2020

Nguyễn Thị Mai Hiên
Nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động thiết thực và việc làm cụ thể, Tổ Sử - Địa GDCD tổ chức cho học sinh tham quan học tập tại di tích lịch sử chiến khu An Phú Đông các em có thêm điều kiện để hiểu hơn về lịch sử của địa phương, chung tay góp sức tôn tạo bảo vệ di tích lịch sư, bồi dưỡng thêm tinh thần yêu nước, yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc.

Sáng ngày 3/11/2019 tổ Sử - Địa -GDCD  đã tập trung học sinh  tại trường để thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh tham quan tại An Phú Đông

 

 

Thầy cô và các em làm lễ dâng hương, dâng hoa, làm vệ sinh tại chiến khu. 

Học sinh được nghe thuyết minh về lịch sử của chiến khu.

Học sinh tự tìm hiểu lịch sử về chiến khu.

Một số hình ảnh khác.

Bằng hình thức tổ chức những chuyến tham quan trải nghiệm thiết thực vừa học tập, vừa vui chơi, hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử trong nhà trường trở nên gần gũi và sinh động hơn với các em học sinh. Qua đó, giúp các em học sinh nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, được phát triển toàn diện.