Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

CHUYÊN ĐỀ TỔ NGỮ VĂN: "SƯU TẦM CA DAO YÊU THƯƠNG TÌNH NGHĨA"

Nguyễn Thị Mai Hiên
Với mục đích:
- Gắn kiến thức văn học với khả năng tìm tòi, phát hiện ca dao yêu thương tình nghĩa trong kho tàng ca dao phong phú của dân tộc Việt Nam.
- Bồi dưỡng tình yêu đối với văn học dân gian – nguồn suối mát lành trong tâm hồn dân tộc Việt nơi HS.
- Mở rộng kiến thức, làm phong phú, sinh động hơn cho tác phẩm văn học dân gian.
- Tạo điều kiện học hỏi, giao lưu giữa các lớp trong khối 10, rèn kỹ năng giao tiếp nơi HS.

Với mục đích trên Tổ Ngữ văn triển khai kế hoạch đến tổ bộ môn: thứ hai: 21/9/202; học sinh các lớp tự sưu tầm, học thuộc trước; Ngày thi: 13giờ 30 ngày thứ bảy: 26/09/2020.

Một số hình ảnh trong hoạt động

 

Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thức thi

Các lớp trình bày phần thi của lớp mình

Thành viên Ban giám khảo

Phần thưởng xứng đáng cho những lớp xuất sắc

Hình ảnh tổ: Ngữ văn

Bài viết: cô Mai Hiên