Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

CHUYÊN ĐỀ TỔ HÓA HỌC: "SẢN XUẤT GEL RỬA TAY SÁT KHUẨN"

Nguyễn Thị Mai Hiên
Xuất phát từ tình hình thực tế của dịch bệnh covid cũng như vai trò của việc sát khuẩn mỗi ngày trong đời sống, chuyên đề dạy học STEM với chủ đề “SẢN XUẤT GEL RỬA TAY SÁT KHUẨN” đặt ra với mục đích:
- Học sinh nhận biết được vai trò quan trọng của hóa học đối với đời sống.
- Học sinh hiểu được thực tế sản xuất một sản phẩm trong đời sống, mỹ phẩm...
- Học sinh vận dụng các kiến thức đã học của các môn khoa học như : Hóa học, Sinh học, Toán học, Công nghệ….. để tự làm ra một số sản phẩm ứng dụng rất thiết thực trong tình hình dịch bệnh covid hiện nay…

Chiều ngày thứ 5 (24/9/2020) Tập thể giáo viên tổ Hóa học đã hướng dẫn học sinh khối 12 thực hiện chuyên đề: "SẢN XUẤT GEL RỬA TAY SÁT KHUẨN"

Một số hình ảnh của các em học sinh thực hiện chuyên đề

Niềm vui của các em học sinh với chính sản phẩm do mình làm ra

Hình ảnh: Tổ Hóa học

Bài viết: Cô Mai Hiên