Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ VĂN NĂN HỌC 2019 - 2020

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ VĂN NĂN HỌC 2019 - 2020

Nguyễn Thị Mai Hiên
Theo điều 31 - Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học qui định “Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh”. Do đó nâng cao hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV THPT là một vấn đề hết sức quan trọng tạo sự chuyển biến chất lượng dạy học hiện nay.Với ý nghĩa đó ngày 28 tháng 9 năm 2019 dưới sự chỉ đạo của BGH trường THPT Thạnh Lộc, tổ Văn đã tổ chức báo cáo kết quả học tập bồi dưỡng Module 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.ĐẶT VẤN ĐỀ

Một trong những yếu tố có tính tiên quyết, đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dạy học và góp phần đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) là bài giảng của người giáo viên (GV).

Một trong những “rào cản" thường gặp đối với hầu hết GV khi thiết kế bài giảng là thiếu thông tin. Lí do chủ yếu là do GV chưa nắm được và chưa biết cách tìm kiếm, khai thác và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau để đưa vào bài giảng.

Mặt khác, nếu các thông tin của bài giảng được chuyển tải đến học sinh (HS) qua rất nhiều kênh thông tin, chẳng hạn: văn bản, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, video, âm nhac,... thì khả năng lĩnh hội kiến thức của HS sẽ tăng lên đáng kể.

Nội dung của module này sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết, phát triển những kĩ năng cơ bản để giáo viên thực hiện tốt việc tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng trong dạy học ở trường trung học phổ thông (THPT).

                                   Cô Thanh Vân - Tổ trưởng tổ văn báo cáo

                                                   Giáo viên thiam gia học tập bồi dưỡng

                                Một số hình ảnh có liên quan đến hoạt ddoonngj học tập bồi dưỡng thường xuyên

Điều quan trọng là phải tùy theo thời lượng tiết học, mục tiêu bài giảng mà mỗi giáo viên thực hiện tìm kiếm, khai thác và xử lí tư liệu phim ảnh cho phù hợp nhằm giúp học sinh có tiết học trực quan sinh động và đem lại hiệu quả dạy học và giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo hiện nay.