"/> CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ SINH - CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2019 - 2020
Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ SINH - CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2019 - 2020

Nguyễn Thị Mai Hiên
VÀO LÚC 9H00 PHÚT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2019 TỔ SINH - CÔNG NGHỆ BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE 14 "XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP"

I/ MỤC TIÊU CHUNG:

  • Giúp GV nắm được các yêu cầu của 1 kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;
  • Làm rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp của một KH dạy theo hướng tích hợp.

 II/ MỤC TIÊU CỤ THỂ:

  • Về kiến thức:

Nâng cao hiểu biết về kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;

            Xác định các yêu cầu của một KH dạy học theo hướng tích hợp phù hợp với nội dung môn học. Làm rõ mục tìêu, nội dung, PP của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

  • Về kỹ năng:

Rèn luyện kĩ năng lựa chọn phuơng pháp dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp, kĩ năng lập KH dạy học theo hướng tích hợp các nội dung giáo dục theo các môn học.

  • Về thái độ:    Tích cực với xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học từng bộ môn ở trường Trung học phổ thông.

 

Một số hình ảnh

 

Dạy học tích hợp huớng tới việc tổ chức các hoạt động học tập, trong đó HS học cách sử dụng phổi hợp các kiến thúc và kĩ năng trong những tình huống cỏ ý nghĩa gần với cuộc sổng. Trong quá trình học tập như vậy, các kiến thức của HS từ các môn học khác nhau đuợc huy động và phối hợp với nhau, tạo thành một nội dung thổng nhất, dụa trên cơ sở các mối liên hệ lí luận và thực tiễn được đề cập trong các môn học đó.