Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Chương trình khai mạc vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật” năm học 2021-2022 dành cho các đơn vị Bảng A - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2941/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật” năm học 2021-2022; sáng ngày 15 tháng 3 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình khai mạc, thi trực tiếp và trực tuyến và trao giải vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố dành cho các đơn vị Bảng A