Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

Chương trình hướng nghiệp dành cho học sinh khối 12

Chương trình hướng nghiệp dành cho học sinh khối 12

Trường Thạnh Lộc
Ngày thứ Năm, 21/11, tại hội trường của trường THPT Thạnh Lộc đã diễn ra ngày hội hướng nghiệp dành cho các học sinh khối 12. Đến tham dự đại hội có sự tham gia của Ban hướng nghiệp, diễn giả Huỳnh Thanh Bình, chuyên viên tư vấn về du học, quận đoàn quận 12, và các em học sinh.