Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Chia sẽ của bác sĩ Trương Hữu Khanh - An toàn cho trẻ tới trường - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Kính gửi : Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Thủ trưởng cơ sở giáo dụcSở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thông tin nhanh và sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nội dung truyền thông của ngành y tế: bác sĩ Trương Hữu Khanh - An toàn cho trẻ tới trường.Truyền thông tại link: https://www.youtube.com/watch?v=86twUHz4YQ0