Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Chỉ thị về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở

Administrator
  • File name: 0-chi-thi-ve-cong-tac-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-trun.pdf (2.45 Mb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập

HS đăng nhập

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập

Thông báo