"/> CHI BỘ TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 3/ 2020
Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

CHI BỘ TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 3/ 2020

Nguyễn Thị Mai Hiên
Nhằm hướng đến mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2020, Chi bộ trường THPT Thạnh Lộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 3/ 2020 với chủ đề: “Tìm hiểu các vùng chức năng vỏ não, để tương tác với học sinh hiệu quả"

Một số hình ảnh trong sinh hoạt chuyên đề

Đồng chí Chung Ngọc Phương Thùy (tổ Sinh học) báo cáo

Hình ảnh: Thầy Nhật

Bài viết: Cô Mai Hiên