Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Chấm thi Vòng Chung kết cấp Thành phố Hội thi Xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2021 - 2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Thực hiện Kế hoạch số 8317/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi Xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2021-2022.Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Ban Tổ chức Hội thi đã tiến hành chấm thi Vòng Chung kết cấp Thành phố Hội thi Xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2021 - 2022.