Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Các văn bản hướng dẫn: tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, lớp 10 THPT; họp và tư vấn cha mẹ học sinh tuyển sinh vào lớp 10; xét công nhận tốt nghiệp THCS; tổ chức kỳ thi trình độ tiếng Hoa cấp tiểu học; tổ chức thi và xét tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Administrator

 

STT

NỘI DUNG

1

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi trình độ tiếng Hoa cấp tiểu học khóa ngày 16 tháng 6 năm 2022.

2

Hướng dẫn tổ chức thi và xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022 chương trình song ngữ tiếng Pháp.

3

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2022.

4

Hướng dẫn họp và tư vấn cha mẹ học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

5

Hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

6

Tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

7

Tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên năm học 2022-2023

8

Tuyển sinh vào lớp 10 Tiếng Anh tích hợp năm học 2022-2023.

9

Tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022-2023


File thứ 1: 1tienghoa_1842022163112.pdf
File thứ 2: 2tiengphap_1842022163112.pdf
File thứ 3: 3xtnthcs_1842022163112.pdf
File thứ 4: 4hoptuvantuyensinh_1842022163112.pdf
File thứ 5: 5ts10_1842022163112.pdf
File thứ 6: 6tuyenthang_1842022163112.pdf
File thứ 7: 7ts10chuyennew_1842022163112.pdf
File thứ 8: 8tienganhtichhop_1842022163112.pdf
File thứ 9: 9lop6trandainghia_1842022163112.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD