Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Bồi dưỡng thường xuyên "Hỗ trợ cha mẹ chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một" và "Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non". (trực tuyến) - Phòng Mầm Non

Administrator
  • File name: 0-boi-duong-thuong-xuyen-ho-tro-cha-me-chuan-bi-cho.pdf (1.14 Mb)
    Download