Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Bồi dưỡng giáo viên Tin học thực hiện đề án Tin học theo chuẩn quốc tế - Phòng Giáo dục Trung học

Bồi dưỡng giáo viên Tin học thực hiện đề án Tin học theo chuẩn quốc tế - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường THPT;

- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

 

Công văn số 2039/SGDĐT-GDTrH ngày 23/7/2021 về bồi dưỡng giáo viên Tin học thực hiện đề án Tin học theo chuẩn quốc tế (theo Quyết định số 762/QĐ-UBND).

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)

 

Ghi chú:

Tập huấn giáo viên Tin học gồm 02 đợt:

 

Đợt 1: Tập huấn chung

- Hình thức: tập huấn trực tuyến qua hệ thống LMS.

- Nội dung: các vấn đề chung về dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế. Tìm hiểu các chuẩn quốc tế ICDL và IC3, MOS.

(Sau thời hạn đăng ký (24/7/2021), Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể lớp tập huấn và lịch chi tiết)

 

Đợt 2: Tập huấn chuyên sâu

- Do các đơn vị được ủy quyền của Sở GD&ĐT tập huấn các module cụ thể sau khi nhà trường và giáo viên Tin học chọn để tổ chức dạy học cho học sinh.

 

Về đăng ký trên trang quanly.hcm.du.vn:

- Nhà trường đăng nhập trang quanly.hcm.du.vn, chọn mục "Đăng ký HĐ CM", "Chọn hoạt động" và đăng ký nội dung (theo dự kiến của nhà trường, của giáo viên. Sau tập huấn Đợt 1, nhà trường và giáo viên có thể điều chỉnh lại). Như hình dưới đây:

 

Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

  • File name: 0-boi-duong-giao-vien-tin-hoc-thuc-hien-de-an-tin-ho.pdf (1.19 Mb)
    Download