Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo về tình hình thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông - Sở HCM

Administrator
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận/huyện (chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở), các trường các trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX trực thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở nhập theo đường dẫn http://bit.ly/baocao3133
  • File name: 0-bao-cao-ve-tinh-hinh-thuc-hien-thong-tu-so-332018t.pdf (710.7 Kb)
    Download
  • File name: 1-bao-cao-ve-tinh-hinh-thuc-hien-thong-tu-so-332018t.doc (8.1 Kb)
    Download
  • File name: 2-bao-cao-ve-tinh-hinh-thuc-hien-thong-tu-so-332018t.pdf (710.7 Kb)
    Download