Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo tình hình học sinh trung học đi học trực tiếp đến ngày 23/12/2021 - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Thực hiện công văn số 3431/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn chuyên môn giáo dục trung học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”,

Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn các trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT, THCS) báo cáo tình hình học sinh đi học trở lại trực tiếp đến ngày 23/12/2021 như sau:

1. Nhà trường đăng nhập trang quanly.hcm.edu.vn và thực hiện biểu mẫu báo cáo tại mục: Báo cáo – Nhập báo cáo

- Chọn báo cáo là: “Học sinh đi học trực tiếp đến ngày 23/12/2021

- Tiến hành nhập các số liệu và nội dung báo cáo (tham khảo tập tin đính kèm để chuẩn bị).

2. Thời hạn báo cáo: Trước 12 giờ 00, ngày 24/12/2021.

Đề nghị các nhà trường đảm bảo chính xác số liệu, nội dung và thời hạn báo cáo.

File thứ 1: noi-dung-bao-cao-23-12-2021_23122021143446.docx
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học