Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo tình hình học sinh trung học đi học trực tiếp đến ngày 20/01/2022 - Phòng Trung Học

Administrator

Thực hiện công văn số 3885/SGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện hoạt động chuyên môn thích ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19,

Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn các trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT, THCS) báo cáo tình hình học sinh đi học trực tiếp ngày 20/01/2022 như sau:

Các đơn vị bấm VÀO ĐÂY để nhập báo cáo.

- Tiến hành nhập các số liệu và nội dung báo cáo (tham khảo tập tin đính kèm để chuẩn bị).

- Thời hạn báo cáo: Trước 16 giờ 00, ngày 20/01/2022.

Đề nghị các nhà trường đảm bảo chính xác số liệu, nội dung và thời hạn báo cáo.

File thứ 1: hoc-truc-tiep-20-01-2022-16g00_2012022102644.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học