Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo tình hình học sinh trung học đi học sau Tết - Phòng Trung Học

Administrator

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Học kỳ I năm học 2021 – 2022, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn các trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT, THCS) báo cáo tình hình học sinh đi học trực tiếp ngày 14/02/2022 như sau:

Các đơn vị bấm VÀO ĐÂY để nhập báo cáo.

- Tiến hành nhập các số liệu và nội dung báo cáo (tham khảo tập tin đính kèm để chuẩn bị).

- Thời hạn báo cáo: Trước 14 giờ 00, ngày 14/02/2022.

- Ghi chú: Trường có nhiều điểm trường tổng hợp số liệu của tất cả điểm trường và báo cáo 01 lần.

Đề nghị các nhà trường đảm bảo chính xác số liệu, nội dung và thời hạn báo cáo.

File thứ 1: bao-cao-di-hoc-14-02-2022_1322022143927.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học