Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Thực hiện công văn số 1489/SGDĐT-GDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về rà soát, báo cáo thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh,

BẤM VÀO ĐÂY để nhập và gửi bảo cáo.

Thời hạn: Trước 16 giờ 00, ngày 27/5/2022.

 

File thứ 1: 1489-bao-cao-quoc-phong_1352022153839.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học