Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo số liệu và danh sách lãnh đạo Kỳ thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa tháng 02/2022 - Phòng Trung Học

Administrator

Thực hiện công văn số 3245/SGDĐT-GDTrH, Phòng Giáo dục Trung học để nghị các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản, đồng thời nhập các thông tin về số liệu và danh sách theo các nội dung dưới đây.

Bấm vào các dòng dưới đây để nhập báo cáo:

1. Báo cáo số liệu (dự báo) số lượng học sinh đăng ký dự thi.

2. Báo cáo danh sách giáo viên dạy Nghề phổ thông.

3. Báo cáo danh sách đề cử lãnh đạo hội đồng coi thi.

Các báo cáo trên hoàn tất trước ngày 30/11/2021.

Trân trọng.

File thứ 1: 3245-bao-cao-so-lieu-va-danh-sach-lanh-dao-thi-nghe-phong_2411202113361.docx
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học