Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo số liệu và danh sách lãnh đạo Kỳ thi nghề khóa tháng 5/2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Công văn 810/SGDĐT-GDTrH ngày 24/3/2021 về báo cáo số liệu và danh sách lãnh đạo Kỳ thi Nghề khóa tháng 5/2021.

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm).

Thực hiện công văn 810/SGDĐT-GDTrH, các đơn vị báo cáo trực tuyến số liệu và danh sách giáo viên dạy Nghề, danh sách đề cử lãnh đạo Hội đồng coi thi Nghề bằng cách bấm vào các mục dưới đây:

(Thời gian hoàn tất: Trước ngày 10/4/2021)

1. SỐ LIỆU DỰ THI

2. DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

3. DANH SÁCH ĐỀ CỬ LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI

 

Tác giả: Phòng Trung Học

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

  • File name: 0-bao-cao-so-lieu-va-danh-sach-lanh-dao-ky-thi-nghe.pdf (200.9 Kb)
    Download