Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án hướng nghiệp và phân luồng - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường THPT;

- Hiệu trưởng Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

 

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sơ kết đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025”, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng Trường THPT, Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) thực hiện báo cáo trực tuyến theo biểu mẫu trong liên kết dưới đây.

 

Thời gian hoàn thành báo cáo: Ngày 15/5/2021.

 

BÁO CÁO TẠI ĐÂY

 

Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học