Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo khảo sát dạy học trực tuyến cấp trung học năm học 2021 - 2022 - Phòng Trung Học

Administrator

Thực hiện công văn số 571/BGDĐT-GDTrH ngày 23/02/2022 về khảo sát, đánh giá tình hình tôỏ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị Hiệu trưởng các trường:

- Trường THCS;

- Trường THPT;

- Trường phổ thông nhiều cấp học.

Thực hiện báo cáo về công tác dạy học trực tuyến của nhà trường từ đầu năm học 2021 - 2022 đến nay.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN BÁO CÁO

Thời hạn báo cáo: Trước 17 giờ 00, ngày 03/3/2022.

Ghi chú:

- Trường có nhiều điểm trường: tổng hợp và báo cáo chung.
- Trường có nhiều cấp học báo cáo chung toàn bộ cấp trung học.

- Xem tập tin đính kèm để chuẩn bị nội dung báo cáo.

 

File thứ 1: bao-cao-day-hoc-truc-tuyen-03-2022_132022161332.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học