Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020-2030" trong năm 2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức;

- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);

- Giám đốc Trung tâm GDTX; Trung tâm GDNN-GDTX.

Công văn số 2845/SGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2021 về báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030" trong năm 2021.

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm).

 

File thứ 1: 2845-thongbaocacdonvibc-dagdtm_251020211009.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học