Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 - Phòng Trung Học

Administrator

Thực hiện công văn số 3481/SGDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đạo tạo về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 - 2022, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn gửi báo cáo như sau:

- Các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) gửi tập tin Kế hoạch kiểm tra Học kì I năm học 2021 - 2022 theo liên kết dưới đây.

- Tập tin dạng .docx hoặc .pdf, đặt theo tên trường (không dấu tiếng Việt). Ví dụ: Bui Thi Xuan.docx hoặc Bui Thi Xuan.pdf

- Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 12/01/2022.

- Tham khảo tập tin đính kèm để chuẩn bị nội dung báo cáo.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỬI BÁO CÁO

 

File thứ 1: bao-cao-ke-hoach-kiem-tra-hk1_91202211441.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học