Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo giáo dục trung học cuối năm học 2021 - 2022 - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS, THPT) thực hiện báo cáo cuối năm như sau:

Chú ý:

- Đối với các biểu mẫu báo cáo trực tuyến, đơn vị cần tải các tập tin đề cương để chuẩn bị trước nội dung và số liệu để nhập vào báo cáo.

- Các nội dung chưa rõ, đơn vị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.

 

1. Kết quả xếp loại học sinh và thông tin

- Mỗi trường trung học hoàn thành kết quả xếp loại học sinh năm học 2021 - 2022 và cập nhật (đồng bộ) trên trang quanly.hcm.edu.vn

- Kiểm tra và hoàn chỉnh thông tin dữ liệu của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh của nhà trường trên trang quanly.hcm.edu.vn

- Thời gian hoàn thành: 20/6/2022

(Đối với các trường hợp học sinh phải kiểm tra lại, nhà trường tiếp tục đồng bộ trên trang quanly.hcm.edu.vn sau khi hoàn thành theo kế hoạch nhà trường)

 

2. Báo cáo tự chấm điểm thi đua

- Báo cáo dành cho  Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trường THPT, Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

- Thời gian hoàn thành: 14/6/2022.

- Bấm vào liên kết dưới đây để nhập báo cáo:

+ Báo cáo thi đua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Báo cáo thi đua Trường THPT (có cấp THPT)

 

3. Báo cáo năm học

- Báo cáo dành cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT, Trường THCS, Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS, THPT)

- Thời gian hoàn thành: 20/6/2022

- Bấm vào liên kết dưới đây để nhập báo cáo:

+ Báo cáo năm học Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Báo cáo năm học Trường Trung học

 

4. Báo cáo Tổ bộ môn

- Báo cáo dành cho Tổ bộ môn của Trường THPT, Trường THCS, Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS, THPT)

- Thời gian hoàn thành: 20/6/2022.

- Bấm vào liên kết dưới đây đề nhập báo cáo:

+ Báo cáo Tổ bộ môn Trường Trung học

 

5. Báo cáo Đề án Tin học chuẩn quốc tế

- Báo cáo dành cho Trường THPT, Trường THCS, Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS, THPT)

- Thời gian hoàn thành: 20/6/2022.

- Bấm vào kiên kết dưới đây để nhập báo cáo:

+Trường Trung học - Báo cáo Đề án Tin học

 

File thứ 1: bao-cao-de-an-tin-hoc-truong-trung-hoc_762022171846.pdf
File thứ 2: bao-cao-nam-hoc-phong-giao-duc_762022171846.pdf
File thứ 3: bao-cao-nam-hoc-truong-trung-hoc_762022171846.pdf
File thứ 4: bao-cao-to-bo-mon-truong-trung-hoc_762022171846.pdf
File thứ 5: tu-cham-diem-thi-dua-phong-giao-duc_762022171846.pdf
File thứ 6: tu-cham-diem-thi-dua-truong-thpt_762022171846.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học