Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo đầu năm học 2021 - 2022 bậc trung học - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học.

Căn cứ công văn số 2345/TB-SGDĐT  ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về Kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị chuyên môn Giáo dục Trung học,

Căn cứ công văn số 2310/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường khi dạy học trực tuyến.

Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học thực hiện các báo cáo như sau:

 

1. Lập danh sách học sinh không thể học trên Internet

Mỗi trường THPT, THCS, trường phổ thông báo cáo danh sách học sinh (của nhà trường) đang ở thành phố nhưng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và không thể học trên Internet.

Nhà trường lập danh sách này tương tự cách đăng ký Kỳ thi trên hệ thống quản lý của nhà trường (Vietschool, C2, C3, SMAS, …)

- Chọn “Báo cáo học sinh không học được trên internet THPT” đối với cấp THPT.

- Chọn “Báo cáo học sinh không học được trên internet THCS” đối với cấp THCS.

Lưu ý: Nhà trường phải đảm bảo chính xác nơi cư trú của học sinh (cập nhật thông tin “Tạm trú” là khu cách ly nếu có).

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 04/9/2021

 

2. Cử cán bộ hỗ trợ học sinh gặp khó khăn không thể học trên Internet.

Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách cán bộ phụ trách công tác điều phối, hỗ trợ học sinh của địa bàn gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và không thể học trên Internet, gồm:

- 01 cán bộ của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Mỗi Phường/Xã/Thị trấn có 01 người phụ trách.

Phòng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách theo mẫu (Ten Phong GDDT – Danh sach dieu phoi.xlsx) đính kèm và gửi về Phòng Giáo dục Trung học theo địa chỉ mail: thanhphong.trh@hcm.edu.vn

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/8/2021.

Mỗi Trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học phân công 01 (một) cán bộ phụ trách công tác điều phối, hỗ trợ học sinh của nhà trường gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và không thể học trên Internet.

- Các trường nhập thông tin cán bộ phụ trách TẠI ĐÂY.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/8/2021.

 

3. Báo cáo công tác đầu năm học 2020 – 2021

Mỗi trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học thực hiện báo cáo trực tuyến theo liên kết dưới đây.

Để thực hiện báo cáo trực tuyến, nhà trường cần chuẩn bị:

- Số liệu về số lớp học, số học sinh từng khối.

- Số lượng học sinh (theo từng khối lớp) không thể học qua Internet của nhà trường.

- Số lượng học sinh (theo từng khối lớp) của nhà trường phải đăng ký học ở Tỉnh khác trong thời gian giãn cách (Nhà trường lập danh sách theo mẫu và đặt tên tập tin là: TenTruong – TP hoc Tinh.xlsx đính kèm. Ví dụ: BuiThiXuan – TP hoc Tinh.xlsx)

- Số lượng học sinh (theo từng khối lớp) từ Tỉnh khác đăng ký học tại nhà trường trong thời gian giãn cách (Nhà trường lập danh sách theo mẫu và đặt tên tập tin là: TenTruong - Tinh hoc TP.xlsx đính kèm. Ví dụ: BuiThiXuan - Tinh hoc TP.xlsx)

(Nếu không có học sinh thuộc các đối tượng trên thì Nhà trường nhập thông tin của Trường trong tập tin, để trống phần họ tên học sinh và gửi báo cáo)

- Tập tin kế hoạch giáo dục nhà trường khi dạy học trực tuyến (Tên tập đặt tên là: TenTruong – kehoach.docx. Ví dụ: BuiThiXuan – kehoach.docx). Lưu ý: chỉ gửi tập tin word (.docx) không gửi tập tin .pdf.

Thời gian hoàn thành báo cáo: Trước ngày 02/9/2021.

 

Các trường thực hiện báo cáo nội dung này TẠI ĐÂY.

 

4. Lưu ý

Các đơn vị không tự ý thay đổi cấu trúc các tập tin mẫu đính kèm.

Đến ngày 04/9/2021: Các trường báo cáo bổ sung các thay đổi, biến động về danh sách cán bộ điều phối (nếu có).

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo.

Các nội dung chưa rõ vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.

 

Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

  • File name: 0-bao-cao-dau-nam-hoc-2021-2022-bac-trung-hoc-phong.xlsx (4.4 Kb)
    Download
  • File name: 1-bao-cao-dau-nam-hoc-2021-2022-bac-trung-hoc-phong.xlsx (4.3 Kb)
    Download
  • File name: 2-bao-cao-dau-nam-hoc-2021-2022-bac-trung-hoc-phong.xlsx (4.3 Kb)
    Download