Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Ban Tổ chức Hội thi thông báo tổ chức vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020 – 2021; Thời gian thi: Thứ 5, ngày 25 tháng 3 năm 2021; Địa điểm: Hội trường 6B Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Tổ chức vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020 – 2021; Thời gian thi: Thứ 5, ngày 25 tháng 3 năm 2021; Địa điểm: Hội trường 6B Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • File name: 0-ban-to-chuc-hoi-thi-thong-bao-to-chuc-vong-chung-k.pdf (715.3 Kb)
    Download