Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Ban Tổ chức Hội thi thông báo kết quả chấm đoạn phim vòng chung kết cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020 – 2021 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Họp 20 đơn vị vào vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố từ 08 giờ 00, ngày 12 tháng 3 năm 2021 (Thứ sáu) tại Phòng họp 6.6 - Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)
  • File name: 0-ban-to-chuc-hoi-thi-thong-bao-ket-qua-cham-doan-ph.docx (0 Kb)
    Download