Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Địa

BÀI TẬP

BÀI TẬP

tổ địa
SINH QUYỂN, QUY LUẬT CỦA VÕ ĐỊA LÝ ( bài 18, 19, 20,21)

https://thpt-thanhloc-tphcm.edu.vn/uploads/images/52/files/Địa L10/bài tập/bài tập BÀI 18, 19.doc

https://thpt-thanhloc-tphcm.edu.vn/uploads/images/52/files/Địa L10/bài tập/b tập B20, 21.doc