"/> Bài giảng video HỢP CHẤT SẮT (Hoá học - Khối 12)
Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

Bài giảng video HỢP CHẤT SẮT (Hoá học - Khối 12)

Tạ Duy Quỳnh
Bài giảng powerpoint "HỢP CHẤT CỦA SẮT" (Bài 32 - Hoá học 12 - chương trình Cơ bản) được thực hiện bởi Tổ Hoá Học, Trường THPT Thạnh Lộc - Quận 12, TP.HCM.

Các em click vào đường dẫn chia sẻ đến youtube để xem video bài giảng.

https://youtu.be/sBny7Xq5W_k