Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

[PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH - TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH

[PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH - TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Võ Thị Xuân Thắm

Sáng ngày 04/12/2023 tại trường THPT Thạnh Lộc đã diễn ra phiên tòa giả định, tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường và bạo lực gia đình.

Nhằm củng cố cho học sinh của trường THPT Thạnh Lộc biết hơn về diễn biến của một phiên tòa thật sự. Không những thế phiên tòa còn giúp cho tất cả học sinh hiểu rõ hơn về pháp luật, những hậu quả liên quan đến bạo lực học đường và bạo lực gia đình. Từ đó có thể nâng cao ý thức của học sinh trong trường và cũng như giúp cho xã hội, cho đất nước càng ngày đi lên.