Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

[NHẮC LẠI] Về việc cập nhật số liệu GV, HS liên quan đến dịch bệnh COVID-19 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Cập nhật mẫu thu thập số liệu mới theo yêu của Bộ GD&ĐT.Đề nghị phòng GD&ĐT nghiêm túc thực hiện báo cáo trước 15g00 hằng ngày.
  • File name: 0-nhac-lai--ve-viec-cap-nhat-so-lieu-gv-hs-lien-qua.pdf (788.4 Kb)
    Download
  • File name: 1-nhac-lai--ve-viec-cap-nhat-so-lieu-gv-hs-lien-qua.xlsx (4.6 Kb)
    Download
  • File name: 2-nhac-lai--ve-viec-cap-nhat-so-lieu-gv-hs-lien-qua.docx (8.8 Kb)
    Download