Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Administrator

                             LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Số TT Tuần lễ Thứ Ngày Giờ bắt đầu làm bài Thời gian làm bài Môn Ghi chú
1 6 Bảy 23/9 Ca 1: từ 7h00  45/60 phút Anh 10 và 12
Toán 10 và  12
- Các em có mặt trước giờ làm bài 15 phút

- Những em học sinh vắng phải được phụ huynh xin phép để nhà trường xắp xếp bố trí kiểm tra bổ sung
Ca 2: từ 9h15 45/60 phút Anh 11, Toán 11
2 7 Bảy 30/09 Ca 1: từ 7h00  60 phút Văn 10 và  12
Ca 2: từ 9h15 45 phút Lớp TN 11: Lý, Hóa
Lớp XH 11: Sử, GDCD
3 8 Bảy 07/10 Ca 1: từ 7h00  45 phút Lớp TN 12: Lý, Hóa
Lớp XH 12: Sử, GDCD
Hóa 10,  Lý 10
Ca 2: từ 9h15 60 phút Văn 11
4 10 Bảy 21/10 Ca 1: từ 7h00  45 phút Toán 10 và 12, Sinh 10
Lớp TN 12: Sinh 
Lớp XH 12: Địa 
Ca 2: từ 9h15 45 phút Toán 11 
Lớp TN 11: Sinh 
Lớp XH 11: Địa 
5 11 Bảy 28/10 Ca 1: từ 7h00  60/45 phút Văn 10 và  12, Địa 10
Lớp TN 12: Địa
Lớp XH 12: Lý
Ca 2: từ 9h15 45 phút Anh 11
Lớp TN 11: Địa
Lớp XH 11: Lý
6 12 Bảy 04/11 Ca 1: từ 7h00  45 phút Anh 10 và 12, Sử 10
Lớp TN 12: Sử
Lớp XH 12: Hóa
Ca 2: từ 9h15 60/45 phút Văn 11
Lớp TN 11: Sử
Lớp XH 11: Hóa
7 13 Bảy 11/11 Ca 1: từ 7h00  45 phút Hóa 10,  Lý 10 
Lớp TN 12: Lý, Hóa
Lớp XH 12: Sử, GDCD
Ca 2: từ 9h15 45 phút Lớp TN 11: Lý, Hóa
Lớp XH 11: Sử, GDCD
8 14 Bảy 18/11 Ca 1: từ 7h00  60/45 phút Toán 10 và  12
Lớp TN 12: Sinh 
Lớp XH 12: Địa 
Ca 2: từ 9h15 60/45 phút Toán 11
Lớp TN 11: Sinh 
Lớp XH 11: Địa 
9 15 Bảy 25/11 Ca 1: từ 7h00  60/45 phút Văn 10 và  12
Lớp TN 12: GDCD
Lớp XH 12: Sinh
Ca 2: từ 9h15 60/45 phút Văn 11
Lớp TN 11: GDCD
Lớp XH 11: Sinh
10 18 DỰ KIẾN            11/12  --> 17/12 Kiểm tra học kỳ 1 tại lớp các môn Công Nghệ, Tin học, Thể dục , Quốc phòng, Nghề
11 19 DỰ KIẾN           18/12 --> 24/12 Kiểm tra học kỳ 1 theo lịch tập trung của trường các môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Ngoại Ngữ, GDCD