Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

[KHẨN] Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, theo dõi và cập nhật đối tượng F0, F1, F2 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
  • File name: 0-khan--ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dic.pdf (1.4 Mb)
    Download
  • File name: 1-khan--ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dic.xlsx (4.3 Kb)
    Download
  • File name: 2-khan--ve-viec-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dic.docx (8.9 Kb)
    Download