Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

[KHẨN] Về triển khai Chương trình Sữa học đường trên địa bàn thành phố trong tháng 11, 12 học kỳ I năm học 2020-2021 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Đơn vị vui lòng báo cáo thống kê số lượng trường đăng ký tham gia Chương trình Sữa học đường khi tham dự buổi họp.


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)