Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

[KHẨN] Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16 trong cơ sở giáo dục - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
  • File name: 0-khan--ve-ap-dung-cac-bien-phap-phong-chong-dich-c.pdf (915.1 Kb)
    Download
  • File name: 1-khan--ve-ap-dung-cac-bien-phap-phong-chong-dich-c.pdf (5.31 Mb)
    Download
  • File name: 2-khan--ve-ap-dung-cac-bien-phap-phong-chong-dich-c.docx (8.7 Kb)
    Download