Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

(KHẨN) THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT NGHIỆM COVID-19 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN THAM GIA THANH TRA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Phòng Thanh Tra

Administrator
Kính gửi: Trưởng các Điểm thi THPT 2021, Thành viên tham gia thanh tra Kỳ thi TN THPT Năm 2021.